Trường được tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2003