ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ban chấp hành đảng bộ: 07 đồng chí

- Đồng chí: Bạch Thanh Lụa - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

- Đồng chí: Đỗ Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKTĐU - Phó Hiệu trưởng

- Đồng chí: Phạm Thanh Tường - Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ Khoa học Tự nhiên - Phó Hiệu trưởng

- Đồng chí: Nguyễn Đăng Khoa - Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ Khoa học Xã hội

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng - Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn

- Đồng chí: Mai Cao Cường - Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKTĐU

- Đồng chí: Nguyễn Vân Thủy - Đảng ủy viên - Thư ký

2 Tổng số đảng viên (đến ngày 25/11/2021): 

- Tổng số 35 đồng chí. Trong đó:

+ Chính thức: có 33 đồng chí 

+ Dự bị: có 02 đồng chí

3. Các chi bộ trực thuộc:

* Chi bộ Khoa học Tự nhiên:

- Chi ủy: 03 đồng chí

+ Đồng chí: Phạm Thanh Tường - Bí thư chi bộ

+ Đồng chí: Nguyễn Vân Thủy - Phó Bí thư chi bộ

+ Đồng chí: Nguyễn Đức Long - Chi ủy viên

- Tổng số đảng viên: 15 đồng chí (13 chính thức và 02 dự bị)

* Chi bộ Khoa học Xã hội:

- Chi ủy: 03 đồng chí

+ Đồng chí: Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư chi bộ

+ Đồng chí: Hoàng Văn Phong - Phó Bí thư chi bộ

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Dung - Chi ủy viên

- Tổng số đảng viên: 20 đồng chí (20 chính thức).